تبلیغات
منابع آزمون کارشناسی ارشد کشاورزی 97|برترین منابع آزمون های کارشناسی ارشد کشاورزی و منابع طبیعی|منابع ارشد اساتید طراح سوال|استادان طراح سوال - سوالات آزمون کارشناسی ارشد کلیه رشته های کشاورزی

سوالات آزمون کارشناسی ارشد کلیه رشته های کشاورزی

 

نوع مطلب :بانک دفترچه سوالات کارشناسی ارشد کشاورزی و منابع طبیعی ،

نوشته شده توسط:منابع و جزوات کارشناسی ارشد کشاورزی | سوالات آزمون ارشد ۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹

بانک دفترچه سوالات کارشناسی ارشد کشاورزی و منابع طبیعی

نمونه سوالات تست آزمون های کارشناسی ارشد کشاورزی و منابع طبیعی

نمونه سوالات تست آزمون های کارشناسی ارشد کلیه رشته های دانشگاهی

ثانیا برای برخی رشته ها از یک سال سوال تست تا ۲۰ سال سوال تست هم موجود میباشد

1- دفترچه سوالات 5 سال اخیر همراه با پاسخ نامه  منابع طبیعی - آبخیزداری

2- دفترچه سوالات 5 سال اخیر  همراه با پاسخ نامه منابع طبیعی - مرتعداری

3-دفترچه سوالات 5 سال اخیر  همراه با پاسخ نامه کشاورزی - آبیاری- زهکشی

4-دفترچه سوالات 5 سال اخیر  همراه با پاسخ نامه کشاورزی - آبیاری - منابع آب

5--دفترچه سوالات 5 سال اخیر  همراه با پاسخ نامه کشاورزی - آبیاری - سازه های آبی

6- -دفترچه سوالات 5 سال اخیر  همراه با پاسخ نامه کشاورزی -  اصلاح نباتات

  بانک دفترچه سوالات کارشناسی ارشد کشاورزی و منابع طبیعی

نمونه سوالات تست آزمون های کارشناسی ارشد کشاورزی و منابع طبیعی

نمونه سوالات تست آزمون های کارشناسی ارشد کلیه رشته های دانشگاهی

ثانیا برای برخی رشته ها از یک سال سوال تست تا ۲۰ سال سوال تست هم موجود میباشد

1- دفترچه سوالات 5 سال اخیر همراه با پاسخ نامه  منابع طبیعی - آبخیزداری

2- دفترچه سوالات 5 سال اخیر  همراه با پاسخ نامه منابع طبیعی - مرتعداری

3-دفترچه سوالات 5 سال اخیر  همراه با پاسخ نامه کشاورزی - آبیاری- زهکشی

4-دفترچه سوالات 5 سال اخیر  همراه با پاسخ نامه کشاورزی - آبیاری - منابع آب 

5--دفترچه سوالات 5 سال اخیر  همراه با پاسخ نامه کشاورزی - آبیاری - سازه های آبی

6- -دفترچه سوالات 5 سال اخیر  همراه با پاسخ نامه کشاورزی -  اصلاح نباتات

7--دفترچه سوالات 5 سال اخیر  همراه با پاسخ نامه کشاورزی -  زراعت 

8--دفترچه سوالات 5 سال اخیر  همراه با پاسخ نامه کشاورزی - علوم و تکنولوژی بذر 

9- -دفترچه سوالات 5 سال اخیر  همراه با پاسخ نامه کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک ( اگرواکولوژی)

10- -دفترچه سوالات 5 سال اخیر  همراه با پاسخ نامه کشاورزی -  اقتصاد کشاورزی 

11--دفترچه سوالات 5 سال اخیر  همراه با پاسخ نامه کشاورزی - علوم باغبانی

12- -دفترچه سوالات 5 سال اخیر  همراه با پاسخ نامه کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی

13- دفترچه سوالات 5 سال اخیر همراه با پاسخ نامه  منابع طبیعی - جنگلداری

14- دفترچه سوالات 5 سال اخیر  همراه با پاسخ نامه کشاورزی - علوم خاک ( خاک شناسی)

15-دفترچه سوالات 5 سال اخیر  همراه با پاسخ نامه کشاورزی - علوم دامی 

16- دفترچه سوالات 3سال اخیر  همراه با پاسخ نامه کشاورزی - تولیدات گیاهی ( اصلاح گیاهان باغبانی

17-دفترچه سوالات 3 سال اخیر  همراه با پاسخ نامه کشاورزی - تولیدات گیاهی ( تولید محصولات باغبانی)

18-  دفترچه سوالات 5 سال اخیر همراه با پاسخ نامه  منابع طبیعی - شیلات

19- دفترچه سوالات 5 سال اخیر  همراه با پاسخ نامه کشاورزی - صنایع غذایی

20- دفترچه سوالات 5 سال اخیر  همراه با پاسخ نامه کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی

21- دفترچه سوالات 5 سال اخیر  همراه با پاسخ نامه کشاورزی -  بیماری شناسی گیاهی

22- دفترچه سوالات 5 سال اخیر همراه با پاسخ نامه  منابع طبیعی - محیط زیست

23- دفترچه سوالات 5 سال اخیر  همراه با پاسخ نامه کشاورزی - مکانیک ماشین های کشاورزی

24- دفترچه سوالات 5 سال اخیر  همراه با پاسخ نامه کشاورزی -  هواشناسی کشاورزی

25- دفترچه سوالات 5 سال اخیر  همراه با پاسخ نامه منابع طبیعی - مدیریت مناطق بیابانی

26- دفترچه سوالات 5 سال اخیر  همراه با پاسخ نامه کشاورزی - مکانیزاسیون ماشین های کشاورزی

27- دفترچه سوالات 5 سال اخیر  همراه با پاسخ نامه منابع طبیعی - بیابان زدایی 

28-دفترچه سوالات 5 سال اخیر  همراه با پاسخ نامه کشاورزی - بیوتکنولوژی کشاورزی 

29- دفترچه سوالات 5 سال اخیر  همراه با پاسخ نامه کشاورزی -توسعه روستایی

30- دفترچه سوالات 5 سال اخیر  همراه با پاسخ نامه کشاورزی - علف های هرز 

31- دفترچه سوالات 5 سال اخیر  همراه با پاسخ نامه کشاورزی - مدیریت کشاورزی

32- دفترچه سوالات کارشناسی ارشد صنایع چوب و کاغذ 5 سال اخیر همراه با پاسخ نامه

کلیه رشته های کشاورزی و منابع طبیعی و دیگر رشته های دانشگاهی

منابع جزوات ارشد و دکتری کلیه رشته ها "فقط تماس بگیرید
www.PhdAzmoon.com/post-554.aspx  منابع دکتری تخصصی کلیه رشته ها
www.PhdAzmoon.com/post-556.aspx  جزوات و منابع آزمون کارشناسی ارشد کلیه رشته
www.PhdAzmoon.com/cat-1.aspx      اخبار کنکور دکتری،دکترا
www.PhdAzmoon.com/cat-2.aspx      اخبار کنکور کارشناسی ارشد,خبر کنکور ارشد
www.PhdAzmoon.com/cat-3.aspx      اخبار کاردانی به کارشناسی،کارشناسی ناپیوسته
www.PhdAzmoon.com/cat-4.aspx      اخبار دانشگاه پیام نور,خبر دانشگاه پیام نور
www.PhdAzmoon.com/cat-128.aspx  اخبار دانشگاه آزاد اسلامی،اخبار کنکور دانشگاه آزاد
www.PhdAzmoon.com/cat-129.aspx  اخبار دانشگاه سراسری،اخبار کنکور سراسری
www.PhdAzmoon.com/cat-133.aspx  اخبار کاردانی پیوسته,آزمون كاردانی پیوسته
www.PhdAzmoon.com/cat-134.aspx  اخبار کنکور کنکور فنی و حرفه ای,خبر فنی و حرفه ای
www.PhdAzmoon.com/cat-162.aspx  اخبار کشاورزی,خبر کشاورزی,اخبار کشاورزی 
www.PhdAzmoon.com/cat-165.aspx  اخبار دانشگاه،اخبار کلی دانشگاهها
www.PhdAzmoon.com/cat-168.aspx  اخبار دانشگاه علمی کاربردی،خبرکنکور علمی
www.PhdAzmoon.com/cat-169.aspx  اخبار آموزشی فرهنگی،خبرهای آموزشی و فرهنگی
www.PhdAzmoon.com/cat-170.aspx  اخبار علمی پژوهشی،اخبار صنعت
www.PhdAzmoon.com/cat-173.aspx  اخبار آموزش و پرورش،خبرهای اداره آموزش و پرورش
www.PhdAzmoon.com/cat-180.aspx  پرتال اخبار دانشگاهی،استخدام پذیرش دانشجو www.PhdAzmoon.com/cat-181.aspx  اخبار دانشجویی
www.PhdAzmoon.com/cat-182.aspx  اخبار معارف اسلامی
www.PhdAzmoon.com/cat-183.aspx  اخبار همایش-سمینار
www.PhdAzmoon.com/cat-184.aspx  اخبار مسابقات بین المللی - المپیاد
www.PhdAzmoon.com/cat-185.aspx  اخبار دانشگاه بین المللی
www.PhdAzmoon.com/cat-186.aspx  اخبار دانشگاه خارجی
www.PhdAzmoon.com/cat-187.aspx  اخبار دانشگاه مشترک خارجی
www.PhdAzmoon.com/cat-188.aspx  اخبار دانشگاه مجازی
www.PhdAzmoon.com/cat-189.aspx  اخبار دانشگاه غیرانتفاعی
www.PhdAzmoon.com/cat-190.aspx  اخبار مصوبات آموزش عالی
www.PhdAzmoon.com/cat-192.aspx  اخبار MBA
www.PhdAzmoon.com/cat-193.aspx  اخبار بورسیه
www.PhdAzmoon.com/cat-194.aspx  اخبار استخدام شرکت های خارجی
www.PhdAzmoon.com/cat-195.aspx  اخبار استخدام دیپلم،آگهی استخدام
www.PhdAzmoon.com/cat-196.aspx  اخبار استخدام عضو هیات علمی
www.PhdAzmoon.com/cat-197.aspx  آگهی کالا و خدمات آموزشی
www.PhdAzmoon.com/cat-198.aspx  اخبار دانشجویان خارجی
www.PhdAzmoon.com/cat-199.aspx  اخبار کنکور
www.PhdAzmoon.com/cat-200.aspx  پذیرش بدون کنکور
www.PhdAzmoon.com/cat-201.aspx  اخبار آزمون
www.PhdAzmoon.com/cat-202.aspx  اخبار پزشکی،اخبار دانشگاه علوم پزشکی
www.PhdAzmoon.com/cat-203.aspx  اخبار طب سنتی،اخبار داروی گیاهی

منابع آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی کلیه رشته ها
کنکور ارشد دانشگاه آزاد کشاورزی و ارشد آزاد منابع طبیعی
منابع آزمون كارشناسی ارشد و جدیدترین اخبار آزمون ارشد
منابع آزمون دکترای کلیه رشته ها دانشگاه سراسری نیمه متمرکز و دانشگاه آزاد اسلامی
جزوات اساتید طراح سوال و مهم کارشناسی ارشد و دکتری کلیه رشته ها تماس بگیرید.
منابع آزمون كارشناسی ارشد سال
سوالات آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد و سراسری
مجموعه سوالات کارشناسی ارشد - مجموعه سوالات دکترای کلیه رشته ها
منابع آزمون دکتری نیمه متمرکز دانشگاه سراسری
سوالات آزمون دکتری نیمه متمرکز کلیه رشته ها ارسال با ایمیل و پست پیشتاز
دانلود رایگان جزوه،كتاب و سوالات کارشناسی ارشد...

فقط کافیست اسم رشته و گرایش خود را برای ما پیامک نمایید ؛ ما نیز در مقابل، اطلاعات کافی از جمله منابع ، جزوات، سوالات، کتاب رشته مورد نظر شما + شماره حسابها و نحوه پرداخت و ارسال را در چند پیامک پاسخ خواهیم داد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید: 
۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹ (از ساعت ۹ الی ۱۸ )

ارسال بصورت فایل پی دی اف PDF به ایمیل سفارش دهنده یا ارسال بصورت پرینت و کپی شده به آدرس پستی سفارش دهنده 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.