تبلیغات
منابع آزمون کارشناسی ارشد کشاورزی 97|برترین منابع آزمون های کارشناسی ارشد کشاورزی و منابع طبیعی|منابع ارشد اساتید طراح سوال|استادان طراح سوال - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد با پاسخ تشریحی

نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد با پاسخ تشریحی

 

نوع مطلب :نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد از سال 84 تا 94 ،

نوشته شده توسط:منابع و جزوات کارشناسی ارشد کشاورزی | سوالات آزمون ارشد ۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹

فروش نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد کلیه رشته ها برای کلیه رشته ها

+ نمونه سوالات تست آزمون کارشناسی ارشد تا ۵-۴ سال اخیر و بیشتر تا ۲۰ سال موجود میباشد.

سوالات آزمون تمامی رشته ها موجود میباشد

+ فروش نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد کلیه رشته ها برای بعضی رشته ها تا ۲۰ سال سوالات آزمون نیز موجود میباشد.

سوالات آزمون کارشناسی ارشد کلیه رشته های کشاورزی سالهای 1384 تا 1390.برای خرید با ما تماس بگیرید:

تست سال ۱۳90 کلیه رشته های کشاورزی با پاسخ کلیدی

لیست رشته های کارشناسی ارشد  به تفکیک کد رشته و اسامی آنها:
1103 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

سوالات تست کارشناسی ارشد کشاورزی GIS (سوالات تست آزمون های دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل) سراسری سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹ با پاسخ کلیدی

مجموعه سوالات کارشناسی ارشد GIS و RS- دارای زبان تخصصی- آمارو ریاضیات -اصول و تفسیر عکس های هوایی-هیدرواقلیم-ژئومورفولوژی و جغرافیای زیستی از سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۳  ۱۴۰ صفحه

خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد GIS - بیش از ۸۵۰ سوال طبقه بندی شده با پاسخ تشریحی    ۲۵۵ صفحه 

فروش جزوات و منابع کارشناسی ارشد GIS،منابع سنجش از دورو سیستم اطلاعات جغرافیایی
alonefarmer.ir/post-1920.aspx
alonefarmer.blogfa.com/post-1920.aspx

فروش جزوات و منابع کارشناسی ارشد ماهان رشته ی مهندسی کامپیوتر و IT
alonefarmer.ir/post-2565.aspx
alonefarmer.blogfa.com/post-2565.aspx 

1251 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مجموعه مهندسی برق 

فروش جزوات و منابع کارشناسی ارشد مهندسی برق الکترونیک ( پارسه )
alonefarmer.ir/post-2134.aspx
alonefarmer.blogfa.com/post-2134.aspx

فروش جزوات و منابع کارشناسی ارشد عمران
alonefarmer.ir/post-2236.aspx
alonefarmer.blogfa.com/post-2236.aspx

1301 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مهندسی منابع طبیعی-آبخیزداری مرتعداری 

فروش جزوات و منابع کارشناسی ارشد آبخیزداری و بیابان زدایی
alonefarmer.ir/post-2237.aspx
alonefarmer.blogfa.com/post-2237.aspx


1302 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مهندسی کشاورزی-آبیاری و زهکشی-سازه های آبی-منابع آب 

مهندسی کشاورزی – (۱-آبیاری و زهکشی۲- سازه های آبی۳- منابع آب ( کد 1302) تعداد سوال:310 مدت پاسخگویی : 150 دقیقه کد فروش:sta/6 مواد امتحانی: زبان عمومی و تخصصی-ریاضیات-هیدرولیک و هیدرولیک انهار- رابطه آبوخاک و گیاه-سیستم های آبیاری-مهندسی زهکشی-هیدرولوژی-مکانیک خاک-ساختمان های انتقال و توزیع آب-هیدرولوژی آب های سطحی و زیزمینی-آمار و احتمالات-مدیریت منابع آبی.  

برای دیدن بقیه لیست روی ادامه مطلب کلیک کنید

فروش نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد کلیه رشته ها کلیه رشته ها

+ نمونه سوالات تست آزمون کارشناسی ارشد تا ۵-۴ سال اخیر و بیشتر تا ۲۰ سال موجود میباشد.

سوالات آزمون تمامی رشته ها موجود میباشد

+ فروش نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد کلیه رشته ها برای بعضی رشته ها تا ۲۰ سال سوالات آزمون نیز موجود میباشد.

سوالات آزمون کارشناسی ارشد کلیه رشته های کشاورزی سالهای 1384 تا 1390.برای خرید با ما تماس بگیرید:

تست سال 90 کلیه رشته های کشاورزی با پاسخ کلیدی

لیست رشته های کارشناسی ارشد  به تفکیک کد رشته و اسامی آنها:
1103 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

سوالات تست کارشناسی ارشد کشاورزی GIS (سوالات تست آزمون های دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل) سراسری سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹ با پاسخ کلیدی

مجموعه سوالات کارشناسی ارشد GIS و RS- دارای زبان تخصصی- آمارو ریاضیات -اصول و تفسیر عکس های هوایی-هیدرواقلیم-ژئومورفولوژی و جغرافیای زیستی از سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۳  ۱۴۰ صفحه

خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد GIS - بیش از ۸۵۰ سوال طبقه بندی شده با پاسخ تشریحی.۱۳۸۶     ۲۵۵ صفحه 

فروش جزوات و منابع کارشناسی ارشد GIS،منابع سنجش از دورو سیستم اطلاعات جغرافیایی
alonefarmer.ir/post-1920.aspx
alonefarmer.blogfa.com/post-1920.aspx

فروش جزوات و منابع کارشناسی ارشد ماهان رشته ی مهندسی کامپیوتر و IT
alonefarmer.ir/post-2565.aspx
alonefarmer.blogfa.com/post-2565.aspx 

1251 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مجموعه مهندسی برق 

فروش جزوات و منابع کارشناسی ارشد مهندسی برق الکترونیک ( پارسه )
alonefarmer.ir/post-2134.aspx
alonefarmer.blogfa.com/post-2134.aspx

فروش جزوات و منابع کارشناسی ارشد عمران
alonefarmer.ir/post-2236.aspx
alonefarmer.blogfa.com/post-2236.aspx

1301 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مهندسی منابع طبیعی-آبخیزداری مرتعداری 

فروش جزوات و منابع کارشناسی ارشد آبخیزداری و بیابان زدایی
alonefarmer.ir/post-2237.aspx
alonefarmer.blogfa.com/post-2237.aspx


1302 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مهندسی کشاورزی-آبیاری و زهکشی-سازه های آبی-منابع آب 

مهندسی کشاورزی – (۱-آبیاری و زهکشی۲- سازه های آبی۳- منابع آب ( کد 1302) تعداد سوال:310 مدت پاسخگویی : 150 دقیقه کد فروش:sta/6 مواد امتحانی: زبان عمومی و تخصصی-ریاضیات-هیدرولیک و هیدرولیک انهار- رابطه آبوخاک و گیاه-سیستم های آبیاری-مهندسی زهکشی-هیدرولوژی-مکانیک خاک-ساختمان های انتقال و توزیع آب-هیدرولوژی آب های سطحی و زیزمینی-آمار و احتمالات-مدیریت منابع آبی.                     

فروش جزوات و منابع کارشناسی ارشد گروه مهندسی آب
alonefarmer.ir/post-2241.aspx
alonefarmer.blogfa.com/post-2241.aspx


1303 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات-زراعت-علوم و تکنولوژی بذر - آگرواکولوژی

مهندسی کشاورزی (1-اصلاح نباتات.2-زراعت.3-علوم و تکنولوژی بذر)( کد 1303) تعداد سوال:280 مدت پاسخگویی : 150 دقیقه کد فروش:sta/2 مواد امتحانی:زبان عمومی و تخصصی –زراعت- طرح آزمایش های کشاورزی- ژنتیک- آمار و احتمالات- اصلاح نباتات- فیزیولوژی گیاهان زراعی- اکولوژِی- خاکشناسی-بیوشیمی-کنترل و گواهی بذر.

- خلاصه مباحث کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی(زراعت)  دارای دروس زراعت - طرح آزمایش های کشاورزی - اکولوژی - خاک شناسی - فیزیولوژی گیاهان زراعی

- تست  های زراعت پارسه ۱۳۸۷-۱۳۸۶  ۱۹ صفحه، سوالات تست كنكورهر سه مورد رشته بالا سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹  با پاسخ کلیدی
فروش جزوات و منابع کارشناسی ارشد اصلاح نباتات
alonefarmer.ir/post-2027.aspx
alonefarmer.blogfa.com/post-2027.aspx
فروش جزوات و منابع  کارشناسی ارشد زراعت
alonefarmer.ir/post-1927.aspx
alonefarmer.blogfa.com/post-1927.aspx
فروش جزوات و منابع کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر
alonefarmer.ir/post-2072.aspx
alonefarmer.blogfa.com/post-2072.aspx
فروش جزوات و منابع کارشناسی ارشد اگرواکولوژی
alonefarmer.ir/post-2782.aspx
alonefarmer.blogfa.com/post-2782.aspx

130۵ نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی 

مهندسی کشاورزی – علوم باغبانی ( کد 1305) تعداد سوال:180 مدت پاسخگویی : 150 دقیقه کد فروش:sta/1 (مواد امتحانی: زبان عمومی و تخصصی-میوه کاری-خاکشناسی و گیاه شناسی- ازدیات نباتات-فیزیولوژی و فیزیولوژی پس از برداشت-سبزیکاری و گلکاری).
- سوالات تست سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۹ با پاسخ کلیدی بعضی آزمونها.

- تست سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹  با پاسخ کلیدی 

- تست مجموعه پرسش های ۴ گزینه ای کنکور ارشد باغبانی ۱۲۰۰ پرسش ۴ گزینه ای  ۱۲۱ صفحه

- برترین منابع آزمون های کارشناسی ارشد کشاورزی و منابع طبیعی,منابع رتبه یکی های ارشد کشاورزی و منابع طبیعی
فروش جزوات و منابع کارشناسی ارشد باغبانی،فروش کارشناسی ارشد باغبانی
تست های دانشگاه آزاد اسلامی دوره دکتری (.Ph.D) علوم باغبانی،جزوات دانشگاه آزاد باغبانی 
alonefarmer.ir
alonefarmer.ir/post-1883.aspx


1306 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی

فروش جزوات و منابع کارشناسی ارشد ترویج وآموزش کشاورزی
alonefarmer.ir/post-2238.aspx
alonefarmer.blogfa.com/post-2238.aspx
1308 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مهندسی کشاورزی- علوم خاک
 

مهندسی کشاورزی – علوم خاک ( کد 1308) تعداد سوال:180 مدت پاسخگویی : 150 دقیقه کد فروش:sta/8 مواد امتحانی: زبان عمومی و تخصصی- شیمی و حاصلخیزی خاک- فیزیک خاک- بیولوژی خاک- پیدایش و رده بندی خاکها- فرسایش و حفاظت خاک

فروش جزوات و منابع کارشناسی ارشد علوم خاک
alonefarmer.ir/post-2069.aspx
alonefarmer.blogfa.com/post-2069.aspx


1309 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مهندسی کشاورزی- علوم دامی، پرورش طیور

فروش جزوات و منابع کارشناسی ارشد علوم دام
alonefarmer.ir/post-2234.aspx
alonefarmer.blogfa.com/post-2234.aspx


1310 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مهندسی تولیدات گیاهی

فروش جزوات و منابع کاردانی به کارشناسی تولیدات گیاهی
alonefarmer.ir/post-2060.aspx
alonefarmer.blogfa.com/post-2060.aspx
فروش جزوه و تست و منابع کارشناسی ارشد تولیدات گیاهی
alonefarmer.ir/post-2809.aspx
alonefarmer.blogfa.com/post-2809.aspx 


1311 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مهندسی منابع طبیعی- شیلات

مهندسی کشاورزی – منابع طبیعی-شیلات ( کد 1311) تعداد سوال:180 مدت پاسخگویی : 150 دقیقه کد فروش: sta/4 مواد امتحانی: زبان عمومی و تخصصی-اکولوژِی دریا-بیماریها و انگلهای آبزیان- ماهی شناسی- لیمنولوژِی-تکثیر و پرورش ماهی. سوالات تست سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹  با پاسخ کلیدی  

فروش جزوات و منابع ارشد شیلات
alonefarmer.ir/post-2784.aspx
alonefarmer.blogfa.com/post-2784.aspx

1313 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مهندسی کشاورزی- علوم و صنایع غذایی 

- مهندسی کشاورزی – علوم و صنایع غذایی ( کد 1313) تعداد سوال:180 مدت پاسخگویی : 150 دقیقه کد فروش:sta/3 مواد امتحانی: زبان عمومی و تخصصی-ریاضیات-شیمیمواد غذایی-میکروبیولوژِی مواد غذایی-تکنولوژی مواد غذایی-اصول طراحی کارخانجات و مهندسی صنایع غذایی.

- برترین منابع آزمون های کارشناسی ارشد کشاورزی و منابع طبیعی,منابع رتبه یکی های ارشد کشاورزی و منابع طبیعی،علوم و صنایع غذایی
- فروش جزوات و منابع کارشناسی ارشد صنایع غذایی،تست ای کاردانی به کارشناسی صنایع غذایی
alonefarmer.ir/post-1882.aspx
alonefarmer.blogfa.com/post-1882.aspx

1314 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مهندسی کشاورزی- حشره شناسی کشاورزی

مجموعه سوالات کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی

فروش جزوات و منابع کارشناسی ارشد حشره شناسی
alonefarmer.ir/post-2058.aspx
alonefarmer.blogfa.com/post-2058.aspx


1315 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مهندسی کشاورزی- بیماری شناسی گیاهی

مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی (بیماری شناسی گیاهی) سرفصلها :زبان عمومی و تخصصی - قارچ شناسی - گیاه شناسی - بیماری های گیاهی - اصول مبارزه و سم شناسی در بیماری های گیاهی  و دارای سوال های سراسری :79-86  به صورت تایپ  ۸۲ صفحه

فروش جزوات و منابع کارشناسی ارشد بیماری های گیاهی
alonefarmer.ir/post-1926.aspx
alonefarmer.blogfa.com/post-1926.aspx


1317 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست

فروش جزوات و منابع رشته محیط زیست
alonefarmer.ir/post-2316.aspx
alonefarmer.blogfa.com/post-2316.aspx

1319 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مهندسی کشاورزی- مکانیک ماشینهای کشاورزی


 

1320 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - هواشناسی کشاورزی

فروش جزوات و منابع کارشناسی ارشد هواشناسی کشاورزی
alonefarmer.ir/post-2240.aspx
alonefarmer.blogfa.com/post-2240.aspx

مجموعه سوالات کارشناسی ارشد هواشناسی کشاورزی کد: ۱۳۲۰  (دارای زبان تخصصی و عمومی-آمار-ریاضیات-هیدرولوژی-هواشناسی-دروس کشاورزی) 


1321 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مهندسی منابع طبیعی- مدیریت مناطق بیابانی

فروش جزوات و منابع ارشد مدیریت مناطق بیابانی
alonefarmer.blogfa.com/post-2785.aspx
alonefarmer.blogfa.com/post-2785.aspx 


 

1322 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی 

فروش جزوات و منابع کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی
alonefarmer.ir/post-2233.aspx
alonefarmer.blogfa.com/post-2233.aspx


1324 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مهندسی کشاورزی- بیو تکنولوژی در کشاورزی

مهندسی کشاورزی – بیوتکنولوژِی در کشاورزی ( کد 1324) تعداد سوال:180 مدت پاسخگویی : 150 دقیقه کد فروش:sta/7 مواد امتحانی: زبان عمومی و تخصصی- ژنتیک- اصول اصلاح نباتات-بیوشیمی-آفات و بیمارهای گیاهی- فیزیولوژی گیاهی..  سوالات تست از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹ با پاسخ کلیدی

فروش جزوات و منابع کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی در کشاورزی
alonefarmer.ir/post-2242.aspx
alonefarmer.blogfa.com/post-2242.aspx


1325 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مهندسی کشاورزی- توسعه روستایی

- مجموعه سوالات کارشناسی ارشد توسعه روستایی کد:۱۳۲۵  (دارای زبان تخصصی و زبان عمومی-اقتصاد کشاورزی و منابع طبیعی-ترویج و آموزش کشاورزی-جامعه شناسی روستایی-روان شناسی اجتماعی-مدیریت و تعاون روستایی) سوالات سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۷۹ با پاسخ نامه سوالات   ۹۰ صفحه

- فروش جزوات و منابع کارشناسی ارشد توسعه روستایی
alonefarmer.ir/post-2239.aspx
alonefarmer.blogfa.com/post-2239.aspx


1326 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مهندسی کشاورزی- شناسایی و مبارزه و علفهای هرز
مجموعه سوالات کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علفهای هرز   ۱۹۸ صفحه 

فروش جزوات ومنابع کارشناسی ارشد علفهای هرز
alonefarmer.ir/post-2059.aspx
alonefarmer.blogfa.com/post-2059.aspx  

1327 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مدیریت کشاورزی
فروش جزوات کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی
alonefarmer.ir/post-2061.aspx
alonefarmer.blogfa.com/post-2061.aspx

و دیگر نمنونه سوالات تست کارشناسی ارشد کلیه رشته ها موجود میباشد.کلیه رشته ها

آزمون ورودی دوره دکتری (.Ph.D)، تستهای دانشگاه آزاد اسلامی و دکتری پیام نور(.Ph.D)کلیه رشته ها.

+ نمونه سوالات آزمون دکتری و برخی منابع دکتری مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

+نمونه سوالات آزمون دکتری کلیه رشته ها و برخی منابع دکتری مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی که لیست رشته ها را وارد سایت نکرده ایم برای اگاهی از اینکه چند سال موجود میباشد تماس بگیرید.

لیست رشته های دکتری به تفکیک کد رشته و اسامی آنها:

لیست نمونه سوالات آزمون دکتری برخی رشته ها آورده شده است.کلیه رشته ها موجود میباشد.نمونه سوالات دکتری کلیه رشته ها موجود میباشد.

3013 - نمونه سوالات آزمون دکتری - کشاورزی - مهندسی منابع آب

3020 - نمونه سوالات آزمون دکتری - کشاورزی - اقتصاد کشاورزی

3030 - نمونه سوالات آزمون دکتری - کشاورزی - علوم باغبانی

3040 - نمونه سوالات آزمون دکتری - کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی

3051 - نمونه سوالات آزمون دکتری - کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی

3052 - نمونه سوالات آزمون دکتری - کشاورزی - توسعه کشاورزی

3060 - نمونه سوالات آزمون دکتری - کشاورزی - علوم جنگل

3070 - نمونه سوالات آزمون دکتری - کشاورزی - علوم و صنایع چوب

3080 - نمونه سوالات آزمون دکتری - کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی

3101 - نمونه سوالات آزمون دکتری - کشاورزی - زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی

جزوات و منابع دکترای فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشگاه تهران
alonefarmer.ir/post-2783.aspx

alonefarmer.blogfa.com/post-2783.aspx

3102 - نمونه سوالات آزمون دکتری - کشاورزی - زراعت - اکولوژی کشاورزی

3110 - نمونه سوالات آزمون دکتری - کشاورزی - شیلات

3120 - نمونه سوالات آزمون دکتری - کشاورزی - علوم و صنایع غذایی

3131 - نمونه سوالات آزمون دکتری - کشاورزی - تغذیه دام

3132 - نمونه سوالات آزمون دکتری - کشاورزی - اصلاح نژاد دام

3150 - نمونه سوالات آزمون دکتری - کشاورزی - اصلاح نباتات

3160 - نمونه سوالات آزمون دکتری - کشاورزی - علوم مرتع

3170 - نمونه سوالات آزمون دکتری - کشاورزی - علوم و مهندسی آبخیزداری

3180 - نمونه سوالات آزمون دکتری - کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی

فروش جزوه هرس علمی و عملی - هرس درختان میوه دانه دار - میوه هسته دار - مرکبات و...
alonefarmer.ir/post-2766.aspx
alonefarmer.blogfa.com/post-2766.aspx

فقط کافیست اسم رشته و گرایش خود را برای ما پیامک نمایید ؛ ما نیز در مقابل، اطلاعات کافی از جمله منابع ، جزوات، سوالات، کتاب رشته مورد نظر شما + شماره حسابها و نحوه پرداخت و ارسال را در چند پیامک پاسخ خواهیم داد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید: 
۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹ (از ساعت ۹ الی ۱۸ )

ارسال بصورت فایل پی دی اف PDF به ایمیل سفارش دهنده یا ارسال بصورت پرینت و کپی شده به آدرس پستی سفارش دهنده 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.